Usługi

Lista usług stanowi podstawową działalność naszej firmy:

Projektowanie

Opracowanie rozdziałów dokumentacji technicznej i roboczej
Opracowanie regulaminów wdrożenia, modernizacji
Opracowanie dokumentacji technicznej systemów i obiektów automatyzacji
Opracowanie regulaminów obsługi i eksploatacji systemów


Budowa i integracja

Montaż systemów inżynieryjnych
Prace rozruchowo-regulacyjne i uruchomienie
Integracja systemów

Audyt IT

Audyt i prowadzenie dokumentacji infrastruktury przedsiębiorstwa
Audyt zgodności infrastruktury klienta z wymaganiami aplikacji
Audyt bezpieczeństwa informacyjnego
Rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian


Dostawy i usługi

Dostawy sprzętu i oprogramowania
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu i systemów

IT – Outsourcing

Oferowane przez nas usługi outsourcingu dotyczą kompleksowych rozwiązań programowo-sprzętowych, wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności.