Rozwiązania, produkty i technologie

Serwery i systemy do przechowywania danych

Serwer o standardowej architekturze i serwery blade
Serwery do aplikacji krytycznych
Klastry obliczeniowe
Macierze dyskowe
Sieci przechowywania danych
Nośniki SDD i biblioteki taśmowe
Nośniki informacji i inne materiały eksploatacyjne
Wirtualizacja

Systemy inżynieryjne

Systemy stelażowe: szafy, stojaki otwarte, akcesoria i części kompletujące
Systemy zasilania: zasilacze UPS, filtry, przekształtniki, baterie, urządzenia rozdzielenia zasilania
Systemy klimatyzacji: rozdzielenie i izolowanie powietrza, rozdzielenie czynnika chłodniczego, systemy klimatyzacji klasyczne i wewnętrznorzędowe
Systemy kontroli parametrów otoczenia
Systemy zarządzania infrastrukturą inżynieryjną
Systemy zabezpieczenia technicznego: alarmy,kontrola dostępu, monitoring wideo
Uruchamianie
Sieci słaboprądowe: systemy kablowe dla centrów przetwarzania danych, budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, przemysłu
Inne systemy i sieci słaboprądowe


Oprogramowanie

Systemy operacyjne, bazy danych, narzędzia programistyczne
Aplikacje biurowe
Oprogramowania antywirusowe i zabezpieczenie przez nieautoryzowanym dostępem
Tworzenie kopii zapasowych

Usługi audio, wideo

Audio/wideo systemy konferencyjne
Systemy TelePresence (teleobecności)
System do tłumaczeń symultanicznych
Interaktywne systemy do głosowania
Systemy zarządzania kolejkami
Systemy transmisji dźwięku
Ściany wideo


Automatyzacja miejsc pracy

Stacjonarne miejsca pracy, komputery, stacje robocze, terminale
Mobilne miejsca pracy: laptory, tablety PC, terminale do zbierania danych, komunikatory 
Wirtualizacja miejsc pracy
Urządzenia i materiały eksploatacyjne
Rozwiązania specjalistyczne: kodowanie kreskowe i identyfikacja radiowa

Stanowiska szkoleniowe i sprzęt do ćwiczeń

Do nauki podstaw funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych
Do nauki podstaw funkcjonowania elektronicznych  systemów i urządzeń  przełącznikowych
Do nauki języków obcych
Do nauki zaawansowanych technologii informatycznych
Do kontroli obciążeń fizycznych  podczas uprawiania sportu, gimnastyki i rehabilitacji


Sprzęt sieciowy i telekomunikacyjny, systemy łączności

Przełączniki, sprzęt do marszrutyzacji, zapory sieciowe, multipleksery
Konwertery protokołów i transmisji, moduły interface
Sterowanie sieciowe
Centrale telefoniczne
Aparaty telefoniczne i faksowe
Bezprzewodowe sieci radiowe
Bezprzewodowa komunikacja optyczna

Urządzenia kontrolno-pomiarowe i narzędzia

Urządzenia dla analizy i monitoringu sieci telekomunikacyjnych
Urządzenia dla testowania i certyfikacji SSK
Narzędzia do montażu systemów kablowych
Narzędzia do obsługi techniki obliczeniowej
Urządzenia do znakowania