Usługi audio, wideo

Audio/wideo systemy konferencyjne
Systemy TelePresence (teleobecności)
System do tłumaczeń symultanicznych
Interaktywne systemy do głosowania
Systemy zarządzania kolejkami
Systemy transmisji dźwięku
Ściany wideo