Systemy inżynieryjne

Systemy stelażowe: szafy, stojaki otwarte, akcesoria i części kompletujące
Systemy zasilania: zasilacze UPS, filtry, przekształtniki, baterie, urządzenia rozdzielenia zasilania
Systemy klimatyzacji: rozdzielenie i izolowanie powietrza, rozdzielenie czynnika chłodniczego, systemy klimatyzacji klasyczne i wewnętrznorzędowe
Systemy kontroli parametrów otoczenia
Systemy zarządzania infrastrukturą inżynieryjną
Systemy zabezpieczenia technicznego: alarmy,kontrola dostępu, monitoring wideo
Uruchamianie
Sieci słaboprądowe: systemy kablowe dla centrów przetwarzania danych, budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, przemysłu
Inne systemy i sieci słaboprądowe