Sprzęt sieciowy i telekomunikacyjny, systemy łączności

Przełączniki, sprzęt do marszrutyzacji, zapory sieciowe, multipleksery
Konwertery protokołów i transmisji, moduły interface
Sterowanie sieciowe
Centrale telefoniczne
Aparaty telefoniczne i faksowe
Bezprzewodowe sieci radiowe
Bezprzewodowa komunikacja optyczna