Serwery i systemy do przechowywania danych

Serwer o standardowej architekturze i serwery blade
Serwery do aplikacji krytycznych
Klastry obliczeniowe
Macierze dyskowe
Sieci przechowywania danych
Nośniki SDD i biblioteki taśmowe
Nośniki informacji i inne materiały eksploatacyjne
Wirtualizacja