Ministerstwo Zdrowia obwodu Kaliningradzkiego

Projektowanie i budowa sieci LAN oraz węzłów Systemów Transmisji Danych w 60 placówkach leczniczych Kaliningradu i obwodu Kaliningradzkiego. Całkowita liczba zainstalowanych w trakcie realizacji projektu stanowisk pracy ponad 2200.