Kaliningradzkie drogi kolejowe, filia OSA “RŻD” (Rosyjskie Drogi Kolejowe)

Projektowanie i budowa sieci LAN i węzłów systemów transmisji danych więcej niż na 50 przedsiębiorstwach i stacjach kolejowych w Kaliningradzie i w Obwodzie Kaliningradzkim. W tym sieci LAN w budynkach dworców kolejowych w Kaliningradzie i Obwodzie Kaliningradzkim, w kompleksie budynków Zarządu Kolei i Informacyjnego Centrum Obliczeniowego Kolei.