“Bałtijskaja stiwidornaja kompanija” Sp. z o.o. (Bałtyckie przedsiębiorstwo usług portowych stevedore)

Prowadzi eksploatację terminalu kontenerowego w porcie “Bałtijsk” Obwodu Kaliningradzkiego. Dostawa i wdrożenie do użytkowania zestawu serwerowego oraz sieciowego sprzętu do prac WMS.