Automatyzacja miejsc pracy

Stacjonarne miejsca pracy, komputery, stacje robocze, terminale
Mobilne miejsca pracy: laptory, tablety PC, terminale do zbierania danych, komunikatory
Wirtualizacja miejsc pracy
Urządzenia i materiały eksploatacyjne
Rozwiązania specjalistyczne: kodowanie kreskowe i identyfikacja radiowa