RAB „Baltijos stividorinė kompanija“

Eksploatuoja konteinerių terminalą Kaliningrado srities Baltijsko uoste. Serverinės ir tinklinės įrangos komplekso darbui su WMS tiekimas ir eksploatavimo pradžia.